Czy Pismo Święte uczy o Trójcy

Czy wiara w Trójcę jest powszechna?

Na przestrzeni wieków było i jest wiele religii i ugrupowań, uczonych i znanych ludzi, którzy nie uznają tego dogmatu i opowiadają się za antytrynitaryzmem. Bardziej znane grupy wyznaniowe zaprzeczające Trójcy to:

 

 • Arianie
 • Judaizm
 • Chrystadelfianie – Bracia w Chrystusie
 • Socynianie
 • Zbory Boże Chrześcijan Dnia Siódmego
 • Badacze Pisma Świętego
 • Wolni Badacze Pisma Świętego
 • Unitarianie
 • Bracia Polscy
 • Jednota Braci Czeskich – Bracia Czescy
 • Chrześcijanie Dnia Sobotniego
 • Epifaniści
 • Zielonoświątkowcy Jedności Bóstwa
 • Świadkowie Jehowy
 • Biblijnie Wierzący Chrześcijanie
 • Międzynarodowe Bractwo Ducha i Prawdy

Co ciekawe również pierwsi adwentyści nie uznawali Trójcy. Ellen White, nie używała tego zwrotu ale w konsekwencji poprowadziła wiernych ku trynitarnej koncepcji Boga. Russell Holt w książce „The Doctrine of Trinity in the Seventh-Day Adventist Denomination; It’s Rejection and Acceptance” o wczesnych Adwentystach napisał, że  ,,odrzucali trójcę, ale szczególnie jednomyślnie wywyższali boskość Chrystusa”.

Historia pełna jest znanych nazwisk nie uznających dogmatu o „Trójcy Świętej”.

Znani antytrynitarze to między innymi:

 • ARIUSZ – wczesnochrześcijański teolog, poeta, prezbiter z Aleksandrii. Jako jeden z pierwszych wszczął – ALARM- w związku z wprowadzaniem do chrześcijaństwa niebiblijnego dogmatu.
 • IZAAK NEWTON – bez niego nie byłoby współczesnej matematyki, fizyki, mechaniki itd. oraz wszystkich praktycznych wynalazków opartych na tych przedmiotach nauki.
 • ERAZM Z ROTERDAMU – reformator religijny,edukacyjny i społeczny. Twierdził, że w kościele jest za dużo dogmatów nie opartych na Piśmie Świętym i powodujących ostre spory a nawet wojny religijne jako przykład podawał – dogmat o TRÓJCY Świętej.
 • MICHAŁ SERVET – przyczynił się do rozwoju medycyny i geografii, pracował nad przybliżeniem Biblii dla czytających w językach narodowych. Na siłę Jego argumentów, świadczących przeciw trynitarnemu dogmatowi – Trynitarianie odpowiedzieli „ argumentem siły”- przez 2 godziny palili go na stosie aż skonał w męczarniach. Był męczennikiem, który dla prawdy o Bogu, poświęcił w ofierze swoje życie.
 • SZYMON BUDNY– tłumacz Pisma Świętego na język polski (użył imię Boga w Nowym Testamencie), reformator religijny ale też i społeczny (jako jeden z pierwszych szerzy perspektywę społeczeństwa demokratycznego).
 • FAUST SOCYN – tworzy podstawy do uczenia społeczeństwa ETYKI I TOLERANCJI. Po śmierci jego ciało fanatycy wyciągnęli z grobowca i wrzucili do Dunajca.
 • JOHN MILTON – poeta i pisarz angielski, mający wpływ na literaturę światową. Obrońca wolności słowa.
 • WACŁAW POTOCKI – jego wpływ na literaturę polską nie podlega żadnym wątpliwościom, rozwija ideę DYDAKTYZMU w sztuce.
 • JAN ANDRZEJ MORSZTYN – w pewnym fragmencie swego życia związany z poglądami arian, miał duży wpływ na literaturę polską.
 • CHARLES RUSELL – wydawca czasopisma „ STRAŻNICA”, założyciel ruchu Badaczy Pisma Świętego, które szerzyło i szerzy nauki antytrynitarian.
 • ANDRZEJ FRYCZ MODRZEJEWSKI – polski twórca i pisarz okresu renesansu, sekretarz króla Zygmunta I Starego.
 • URIAH SMITCH – Znany Adwentysta uważający Ducha Świętego jako „boski wpływ”, a „nie osobę podobną do Ojca i Syna”.
 • ANNA RADZIWIŁŁÓWNA KISZCZYNA – księżna, wojewodzina, znana filantropka i autorka polemik z naukami Kościoła Katolickiego w Polsce.
 • MARCIN CZECHOWIC – teolog, poeta, polemik i pisarz religijny. Reprezentował ruch religijny Braci Polskich. Opowiadał się za zakazem całkowitego zabijania i uważany jest za pioniera pacyfizmu.
 • GIORGIO BIANDRATA – Osobisty lekarz królowej Bony. Pracował dla Stefana Batorego przyczyniając się do jego wyboru na króla Polski. Jeden z głównych propagatorów antytrynitaryzmu w Polsce.
 • JOHN LOCKE – angielski filozof, lekarz, polityk i ekonomista. Znajomy Isaaca Newtona, sympatyzujący z ideami antytrynitaryzmu. Jego dzieła miały wpływ na Deklaracje Niepodległości i Konstytucję USA oraz na powstanie działu ekonomi zwanego monetaryzmem.

Wbrew temu co nakazuje „Rada Kościołów” wiara w „Trójcę” nie jest niezbędna do bycia chrześcijaninem. Wręcz przeciwnie, osoby które uznają Jezusa za Boga nie powinny posługiwać się słowem chrześcijanin, gdyż pochodzi od słowa Chrystus i określa wiarę w przyjście obiecanego przez Boga Mesjasza oraz Sługę Pańskiego a nie drugą z osób Boga.

W ewangelii Mateusza 12:18 czytamy

„Oto mój Sługa, którego wybrałem; Umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na Nim, a On zapowie prawo narodom”.

Warto zatem sprawdzić co tak naprawdę oznacza słowo Chrystus. Mówiąc „jestem chrześcijaninem” stwierdzamy bowiem, że wierzymy w Jezusa jako Mesjasza i Bożego Pomazańca a nie Boga w drugiej osobie.

W obecnych czasach wielu ludzi skłania się do restoracjonizmu chcąc oczyszczenia naleciałości z religii chrześcijańskiej. Wierzymy, że strona antytrynitarianie.pl pomoże wrócić do biblijnego i pierwotnego pojęcia jednoosobowego Boga!

One Response to Kto nie wierzy w Trójcę

 • Pisząc o znanych antytrynitarzach warto też wspomnieć o szeregu profesorów wyraźnie deklarujących swój antytrynitaryzm a wykładających, podobno w najlepszych uniwersytetach na świecie takich jak : Cambridge, Yale, Harvard. Dla przykładu wymienię tu nazwiska : Hollis Divinity, John Sparks. Dziękuję za ciekawe informacje podane na stronie. Bolp

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *