Czy Pismo Święte uczy o Trójcy

Czy Pan Jezus istniał zanim pojawił się na Ziemi?

Część antytrynitarzy jest zdania, że Pan Jezus nie istniał w niebie zanim pojawił się na Ziemi, ale druga część uznaje jego przedludzki byt w niebie.

Takie grupy chrześcijańskie jak: Unitarianie, Chrystadelfianie jak również duża część Braci Polskich  odrzuca preegzystencję Jezusa. Natomiast Badacze Pisma Świętego, Świadkowie Jehowy czy Adwentyści Dnia Sobotniego, uznają, że Jezus żył zanim pojawił się na ziemi jako człowiek. Są również zbory antytrynitarne, gdzie pozostawiono dowolność w interpretacji tego czy Jezus żył czy nie żył przed przyjściem na Ziemię jak np. Zbory Boże. Pokazuje to, że temat jest dyskusyjny.

Przedstawiane argumenty przez obie strony są interesujące, ale warto osobiście zbadać z Biblią w ręku wszelkie za i przeciw, gdyż to Pismo Święte powinno wyznaczać nam drogę.

Zachęcamy więc do zapoznania się z naszą opinią na ten temat , choć szanujemy osoby wyrażające w tym temacie przeciwne  poglądy. Temat jest trudny, i zarówno jedna jak również druga strona ma swoje racje. Ocenę pozostawiamy jednak czytelnikom.

Temat preegzystencji Pana Jezusa omawiamy szczegółowo we wpisie na blogu w tytule „Czy Jezus istniał przed przyjściem na ziemię?

Będziemy wdzięczni za Twoje spostrzeżenia w tym temacie.

3 Responses to Preegzystencja Jezusa

 • według apokalipsy każdy kto zwyciężył szatana, diabła mieszka w niebie,i może oglądać boże dzieła i Jego Chwałę, Pan Jezus był pierwszym człowiekiem który doświadczał tego permanentnie żyjąc tu na ziemi. Niebo to nie miejsce tylko stan ducha, Mając ducha świętego i będąc zwycięzcami, możemy doświadczać tego tu i teraz w swoim życiu o czym mówi Ap2, A3.
  A jeśli tak to drzwi Nieba są dla nas otwarte jak mówi Ap4.
  Po tym poznacie ducha Bożego: wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Mesjasz przyszedł w ciele, z Boga jest, (3) wszelki zaś duch, który nie wyznaje Jezusa, nie jest z Boga. Jest to duch Antychrysta, o którym słyszeliście, że przyjdzie, a teraz jest już na świecie. ” 1 Jana 4
  Co to znaczy przyszedł w ciele? Znaczy tyle, urodził się tak jak ja i ty. Bynajmniej ja nic nie pamiętam z czasów z przed swego zrodzenia, a ty pamiętasz?

 • Dyskutowałbym, że „niebo to nie miejsce ale stan ducha” jak Pan napisał. Biblia wielokrotnie mówi o miejscu zamieszkanmia Boga jakim jest niebo.

  Kl_8:30 …. Ty zaś wysłuchaj na miejscu Twego przebywania w niebie. Nie tylko wysłuchaj, ale też i przebacz!

  Psm_2:4 Śmieje się Ten, który mieszka w niebie, Pan się z nich naigrawa,

  Dan_2:28 Jest jednak Bóg w niebie, który odsłania tajemnice

  Mat_16:17 …, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.

  Mat_18:14 Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych.

  A co z tekstem w Dziejów Apostolskich Pan zrobi?

  Dzieje 1:9-11 Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu.
  Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach.
  I rzekli: „Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba”.

  Oczywiście trudno ustalić czym jest niebo. Możliwe, że to inny wymiar niż ten w którym my żyjemy, ale Biblia o takim „miejscu” mówi a nie „o stanie ducha”.

  • Przecież Bóg jest duchem i łączymy się z nim w duchu i prawdzie a nie przez miejsce. Jakie słowa Pan Jezus skierował do Samarytanki żyjącej tu na Ziemi?. My żyjemy w przestrzeni trójwymiarowej. Aniołowie w przestrzeni czterowymiarowej, A Pan Bóg na pewno jeden wymiar wyżej. Przestrzeń wyższa zawiera niższą. Dlatego nasza przestszeń będzie transformowana do tej w której jest obecnie Pan Jezus. I choćby z tego powodu nie mógłby istnieć fizycznie przed swoim zrodzeniem. W tej przestrzeni gdzie istnieją aniołowie światłości są aniołowie ciemności , tak jak i na Ziemi są ludzie ciemności i światłości. Niebo być powyżej, piekło być poniżej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *