Czy Pismo Święte uczy o Trójcy?

Czy wszyscy chrześcijanie wierzą w Trójcę?

Kto nie wierzy w Trójcę? Na przestrzeni wieków było i jest wiele wyznań i ugrupowań, oraz uczonych i znanych ludzi, którzy nie uznają tego dogmatu i opowiadają się za antytrynitaryzmem. Wielu, jak Michał Servet przypłaciło to życiem. Bardziej znane grupy wyznaniowe zaprzeczające, że Bogiem jest Trójca to:

 • Arianie
 • Anabaptyści
 • Badacze Pisma Świętego
 • Bracia Polscy
 • Chrześcijanie Dnia Sobotniego
 • Chrystadelfianie – Bracia w Chrystusie
 • Epifaniści
 • Jednota Braci Polskich
 • Judaizm
 • Mesjańskie Zbory Boże
 • Socynianie
 • Świadkowie Jehowy
 • Wolni Badacze Pisma Świętego
 • Unitarianie
 • Zbory Boże Chrześcijan Dnia Siódmego
 • Zbory Mesjańskie Żydów
 • Zgromadzenie Jahwe – Congregation of Yahweh
 • Zielonoświątkowcy Jedności Bóstwa

Co ciekawe również pierwsi adwentyści nie uznawali Trójcy. Ellen White, nie używała tego zwrotu, ale w konsekwencji poprowadziła wiernych ku trynitarnej koncepcji Boga. Russell Holt w książce „The Doctrine of Trinity in the Seventh-Day Adventist Denomination; It’s Rejection and Acceptance” o wczesnych Adwentystach napisał, że  ,,odrzucali trójcę, jak również szczególnie jednomyślnie wywyższali boskość Chrystusa” (Obecnie „trzecia część” również nie uznaje Trójcy).

Historia pełna jest znanych nazwisk nie uznających dogmatu o „Trójcy Świętej”.

Znani antytrynitarze w Polsce to między innymi:

 • SZYMON BUDNY– tłumacz Pisma Świętego na język polski (użył imię Boga w Nowym Testamencie), reformator religijny ale też i społeczny (jako jeden z pierwszych szerzy perspektywę społeczeństwa demokratycznego).
 • FAUST SOCYN – tworzy podstawy do uczenia społeczeństwa ETYKI I TOLERANCJI. Po śmierci jego ciało fanatycy wyciągnęli z grobowca i wrzucili do Dunajca.
 • WACŁAW POTOCKI – jego wpływ na literaturę polską nie podlega żadnym wątpliwościom, rozwija ideę DYDAKTYZMU w sztuce.
 • JAN ANDRZEJ MORSZTYN – w pewnym fragmencie swego życia związany z poglądami arian, miał duży wpływ na literaturę polską.
 • ANNA RADZIWIŁŁÓWNA KISZCZYNA – księżna, wojewodzina, znana filantropka i autorka polemik z naukami Kościoła Katolickiego w Polsce.
 • MARCIN CZECHOWIC – teolog, poeta, polemik i pisarz religijny. Reprezentował ruch religijny „Braci Polskich”. Opowiadał się za bezwzględnym zakazem zabijania. Uważany jest za pioniera pacyfizmu.
 • GIORGIO BIANDRATA – Osobisty lekarz królowej Bony. Pracował dla Stefana Batorego przyczyniając się do jego wyboru na króla Polski. Jeden z głównych propagatorów antytrynitaryzmu w Polsce.
 • ANDRZEJ FRYCZ MODRZEJEWSKI – polski twórca i pisarz okresu renesansu, sekretarz króla Zygmunta I Starego.

Antytrynitarze z poza Polski

 • ARIUSZ – wczesnochrześcijański teolog, poeta, prezbiter z Aleksandrii. Jako jeden z pierwszych wszczął – ALARM- w związku z wprowadzaniem do chrześcijaństwa niebiblijnego dogmatu.
 • IZAAK NEWTON – bez niego nie byłoby współczesnej matematyki, fizyki, mechaniki itd. Newton nie wierzył w Trójcę. Napisał na ten temat wiele rozpraw.
 • ERAZM Z ROTERDAMU – reformator religijny,edukacyjny i społeczny. Twierdził, że w kościele jest za dużo dogmatów nie opartych na Piśmie Świętym i powodujących ostre spory a nawet wojny religijne jako przykład podawał – dogmat o Trójcy Świętej.
 • MICHAŁ SERVET – przyczynił się do rozwoju medycyny i geografii, pracował nad przybliżeniem Biblii dla czytających w językach narodowych. Na siłę jego argumentów, świadczących przeciw trynitarnemu dogmatowi,trynitarianie odpowiedzieli „ argumentem siły”- przez 2 godziny palili go na stosie, aż skonał w męczarniach. Był męczennikiem, który dla prawdy, poświęcił w ofierze swoje życie.
 • JOHN MILTON – poeta i pisarz angielski, mający wpływ na literaturę światową. Obrońca wolności słowa.
 • CHARLES RUSELL – wydawca czasopisma „ STRAŻNICA”, założyciel ruchu Badaczy Pisma Świętego, które szerzyło i szerzy nauki antytrynitarian.
 • URIAH SMITCH – Znany Adwentysta uważający Ducha Świętego jako „boski wpływ”, a „nie osobę podobną do Ojca i Syna”.
 • JOHN LOCKE – angielski filozof, lekarz, polityk i ekonomista. Znajomy Isaaca Newtona, sympatyzujący z ideami antytrynitaryzmu. Jego dzieła miały wpływ na Deklaracje Niepodległości jak również Konstytucję USA oraz na powstanie działu ekonomi zwanego monetaryzmem.
 • JOHANN CAMPANUS – działacz reformacyjny z XVI wieku.

Chrześcijaństwo a Trójca

Wbrew temu co nakazuje „Rada Kościołów”, wiara w „Trójcę” nie jest niezbędna do bycia chrześcijaninem. Wręcz przeciwnie, osoby które uznają Jezusa za Boga nie powinny posługiwać się słowem chrześcijanin, gdyż pochodzi od słowa Chrystus i określa wiarę w przyjście obiecanego przez Boga Mesjasza oraz Sługę Pańskiego, a nie drugą z osób Boga.

W ewangelii Mateusza 12:18 czytamy

„Oto mój Sługa, którego wybrałem; Umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na Nim, a On zapowie prawo narodom”.

Warto zatem sprawdzić co tak naprawdę oznacza słowo Chrystus. Mówiąc „jestem chrześcijaninem” stwierdzamy bowiem, że wierzymy w Jezusa jako Mesjasza i Bożego Pomazańca a nie Boga w drugiej osobie.

W obecnych czasach wielu ludzi skłania się ku restoracjonizmowi, chcąc powrotu do wielbienia Boga zgodnie z nauczaniem Pana Jezusa. Wierzymy, że strona antytrynitarianie.pl pomoże wrócić do biblijnego i pierwotnego pojęcia wiary  jednoosobowego Boga!

Mamy również nadzieję, że pobudzi ona szczere osoby do szukania prawdy w Słowie Bożym.

 

Ten artykuł dostępny jest również w języku słowackim: „Kto neverí v Trojicu

Subscribe
Powiadom o

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

49 komentarzy
Od najnowszych
Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze

W artykule jak zawsze pouczającym, mamy przykłady osób i wyznań nie opowiadających się za trynitarnym obrazem theos. Do nich należał w pierwotnym nauczaniu adwentyzm.
Oni sami przyznają, że lata od 1846-1888 to okres dominacji antytrynitaryzmu. Od 1888-1898 to okres niezadowolenia z antytrynitaryzmu. Potem 1898-1915 okres zmiany paradygmatu, W następnej kolejności od 1915-1946 okres zaniku antytrynitaryzmu. Następnym jest okres dominacji trynitaryzmu.
Tak czy inaczej w pierwszym okresie „wszyscy wiodący pisarze wśród adwentystów dnia siódmego byli antytrynitarzami”. Chociaż nie wszyscy wrogami.
Ponieważ jednak obecnie opowiadają się za trynitaryzmem, starają się wyjaśnić dawną postawę jako niepotrzebną.
Jako przykład uczonego antytrynitarza podano I.Newtona. I o nim jako takim pisała m.in Karen Amstrong
„W latach siedemdziesiątych szesnastego stulecia rozpoczął poważne studia teologiczne nad doktryną trynitarną i doszedł do wniosku…Jakiego?…
” ŻE PODSUNĄŁ JĄ KOŚCIOŁOWI ATANAZY W ZWODNICZYM ZAPROSZENIU, SKIEROWANYM POD ADRESEM POGAN. ARIUSZ MIAŁ SŁUSZNOŚĆ – JEZUS CHRYSTUS Z PEWNOŚCIĄ NIE BYŁ BOGIEM, A TE FRAGMENTY NOWEGO TESTAMENTU, KTÓRYMI POSŁUGIWALI SIĘ DLA „UDOWODNIENIA” NAUKI O TRÓJCY ŚWIĘTEJ I WCIELENIU, SĄ PODROBIONE”.
I nie wiem czy podrobione, pewnie jednak przerobione na własny użytek.
O wyjaśnianiu trynitarzy że jest to tajemnica napisał:
„Upodobanie do tajemnicy leży w usposobieniu zapalczywej i zabobonnej części ludzkości, z tej racji najbardziej lubują się w tym, co najmniej rozumieją”.

Tom 1 polskiego przekładu książki Michała Serweta z 1553 r. „Christianismi Restitutio” – pt. „Odtworzenie Chrześcijaństwa” jest obecnie dostępny w formie drukowanej. Profesor Marian Hillar z Texas Southern University, światowej sławy uczony, filozof, znawca i tłumacz Serweta na język angielski jest autorem przypisów. Link do książki poniżej:
https://www.amazon.pl/dp/B0CK3VTRC6
Ebook i informacje można otrzymać pisząc na email odtworzenie.chrzescijanstwa@gmail.com

Dostępna jest już wersja drukowana polskiego tłumaczenia “De Trinitatis erroribus libri septem” – “O błędach Trójcy ksiąg siedmioro” Michała Serweta z 1531 r. Link podaję poniżej:
amazon.pl/dp/8396564817

ERAZM Z ROTERDAMU trudno go uznać za przeciwnika dogmatu trynitarnego.Z tego co sie orientuje to on tworząc Textus receptus dodał do niego Coma Johaneum (chyba od 3 wydania). Dzieki temu jest on do dzisiaj w protestanckiej biblii gdańskiej.

Jeśli jesteście zainteresowani ebookiem z polskim tłumaczeniem “De Trinitatis erroribus libri septem” – “O błędach Trójcy ksiąg siedmioro” Michała Serweta z 1531 r. napisz do mnie zenondebny@gmail.com. Ebook jest bezpłatny.
Umieściłem ten wpis wcześniej na blogu, ale ponieważ jest tu wspomniany też Michał Serwet, powtórzyłem go tutaj.

To może kolejny utwór znanego antytrynitarza Wacława Potockiego, do przemyślenia… zacytuję : („PRZYCZYNY OZIĘBŁOŚCI W NABOŻEŃSTWIE”)

„Skąd tych czasów w kościele katolickim schizmy?
Skąd, co rzecz jeszcze gorsza, jawne ateizmy,
Które Polska najwięcej ze Francyjej bierze?
Skąd w świecie zakochanie, skąd wzgarda zagęści
Nieba, niebojaźń piekła, że po wielkiej części
liści się, o czym wątpi, pytając, i wróży,
Znajdzieli wiarę, na świat przyszedł Syn Boży?
Pierwszą ciało przyczyną, które tak zmysł człeczy
Omami apetytem teraźniejszych rzeczy,
Tak no przyszłe i smaki, i strachy zaślepi,
Że człek ani chce, ani może życzyć lepiej,
Do czego śmierć pobudką: co miała
wstręt sprawić,
Wygodą chcą krótkość żywota nadstawić,
Tak się tym kontentują śmiertelnym szałasem,
Żeby drugi do nieba nie wsiadł z Elijaszem (…)”

Pozdrawiam Wszystkich czytelników i zachęcam do dzielenia się informacjami dotyczącymi „znanych antytrynitarzy”

Witam. Wasz blog to jedna wielka HEREZJA! Opamiętajcie się.
„17. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. 18. Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. 19. Ktokolwiek be tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios” Ewangelia św. Mateusza 5:17-19
„1. Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie! 2. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej; byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. 3. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli. 4. I dokąd Ja idę, wiecie, i drogę znacie. 5. Rzekł do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę? 6. Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. 7. Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali; odtąd go znacie i widzieliście go. 8. Rzekł mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. 9. Odpowiedział mu Jezus: Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca; jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca? 10. Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. 11. Wierzcie mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie; a jeśliby tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie. 12. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które Ja czynię, i większe nad te czynić będzie; bo Ja idę do Ojca. 13. I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. 14. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. 15. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie.” Ewangelia św. Jana 14:1-15
Proszę o zaprzestanie zwodzenia ludzi. W Biblii mamy wiele fragmentów, które potwierdzają to, że Jezus jest Bogiem oraz Trójca istnieje, więc proszę naprawdę nie głosić herezji, tylko przeczytać trochę Biblii i dopiero potem się wypowiadać. Ja sądzić nie będę. Pan was osądzi.
Z Bogiem.
~ Ewangelizatorka Eve Dominika Gałan

Piszecie totalne bzdury , więcej czyste Herezje …….. od Początku Chrzesciaństwa i Kościoła Chrzescianskiego , Prawda o Trójedynym Bogu była i jest Fundamentem Wiary Chrzeciańskiej . Natomiast wasze interpretacje pochodzą z samowolnego i bezprawnego i do tego błędnego tłumaczenia Pisma Sw. Tak jest w zarysie ogólnym . Jak się rzetelnie bada pisma chrzescian …… dla wyznawców innych religii w tym dla prawdziwych Żydów wasze argumenty nie mają żadnego znaczenia …….. . Są bardziej pomylone i bluźniercze niż argumenty pogan – np .Hinduistów itd.

Proponuję do listy znanych antytrynitarzy prezentowanej powyżej dodać postać : Piotra z Goniądza. Dlaczego ? Miał bardzo duży wpływ na powstanie ruchu Braci Polskich! Był niezwykłą postacią chrześcijanina szukającego wzorca zostawionego przez Pana Jezusa oraz pierwszych chrześcijan. Oto kilka zdań o jego życiorysie :

Piotr z Goniądza – Działacz reformacyjny. Urodzony ok.1530 roku w rodzinie chłopskiej, studiował w Akademii Krakowskiej a następnie Uniwersytecie w Padwie, ksiądz a następnie pastor, założyciel antytrynitarnej wspólnoty „Braci Polskich”.
Przez całe swe życie obstawał i biblijnie uzasadniał naukę o preegzystencji Pana Jezusa.

Proponuję zapoznać się z jednym z utworów Wacława Potockiego, który opisuje prześladowania jakie zafundował Arianom kler poprzez ustawę sejmową z roku 1658 ;

” „Temu nieborakowi wsi wzięły kaduki.”

„Czemuż to?” „Bo źle wierzył.” „Takowej nauki

W żadnym piśmiem nie czytał. On by, sam dla siebie,

Co najlepiej chciał wierzyć, żeby mógł być w niebie.”

„Z kościołem trzeba wierzyć, bez wszelkiego swaru.”

„Wżdyć wiara jest dar boży. A nuż tego daru

Temu nieborakowi nie chciał Bóg dać, to mu

Wioskę wziąć, to go wygnać na tułactwo z domu?

Niejedenże katolik nie wierzy z kościołem;

Czemuż mu wsi nie biorą z aryjany społem?”

„Każdy wierzy, co kościół, chyba że nie czyni,

To taki gorzej niźli aryjan przewini.

Przeczże ten nabożeństwa dla wsi nie odmienił?”

„Bo drożej, niżeli wieś, swoje wiarę cenił.

Na cóż mu ją wydzierać gwałtem chcą ci sędzię,

Kiedy on mocno ufa, że w niej zbawion będzie?

Toć już Bóg nie dla sądu, lecz przyjdzie dla kary,

Kiedy go uprzedzają, sądząc ludzie z wiary.

Jeśli jako o rozbój, albo insze brzydy,

O wiarę karzą, czemuż opuścili Żydy?”

„Bo się nam okupują.” „Pewnieć tymi, co są

W Polszcze pieniądzmi, inszych do Polskiej nie wniosą.

A kędyż sprawiedliwość za pieniądzmi chodzi?

Godne prawo nagany, ani się to godzi.”

„A o naszej co mówią aryjani wierze?”

„To, co my o ich, że w niej nieważne pacierze.

Czemuż my ich, nie oni z ojczyzny nas ruszą?

Wżdy szlachta, o równą się z nami wolność kuszą.”

„Bo nas więcej niźli ich.” „Już teraz pomału

Przychodzę do rozumu: lis ze lwem do działu.

Nie, żeby oni jaką zasłużyli winę,

Tylko że słabszy, przeto z nimi za drabinę.

Bać się, żebyśmy, karząc złą wiarę w ich zborze,

Bardziej nie utwierdzili tym sądem w errorze.

Rzadko kiedy gwałtowna rada dobra bywa,

Nie wadziło poczekać z tym plewidłem żniwa.

I kalwinić nie wierzą kościelnej nauki;

Czemuż na nich takiejże nie zażyjem sztuki?”

,,I ci w Polszcze nie wieczni; skoro się przerzedzą,

Upewniam, że Angliją z Holendry nawiedzą.”

Co ciekawe większość Braci Polskich nie „sprzedało swej wiary” za możliwość zostawienia swych dóbr materialnych po przyjęciu katolicyzmu. Byli gotowi stracić materialnie i udać się na wygnanie czyli przymusową emigrację z Polski, stojąc w obronie swej wiary! To właśnie m.in. opisał w powyższym wierszu Wacław Potocki.

Pozdrawiam wszystkich wierzących w Jedynego. Marzę io tym by powstał kościół łączący nas w jedno.

Warto przeczytać coś więcej o Annie Radziwiłłównie Kiszczynie. Żyła w czasach gdzie kobiety w kwestiach : religijnych i społecznych nie miały zbyt wiele do powiedzenia. Co ciekawe antytrynitarze wzorując się na postawie i otwartości Pana Jezusa, który nie zamykał nigdy roli kobiet do panującego systemu społecznego – pokazali jak wiele dobrego może zdziałać „kobiece spojrzenie” oparte na ewangelicznych wartościach na wiele współczesnych problemów natury religijnej czy społecznej. Na tle działających w tych samych czasach wspólnot podających się za chrześcijańskie( zarówno katolickich jak i protestanckich ), antytrynitarze wyraźnie odróżniali się od innych w kwestii traktowania kobiet oraz doceniania ich zdolności. Widać to wyraźnie choćby na przykładzie Anny Radziwiłłówny! Podobnie było z osobami ” o niskim statusie społecznym w oczach współczesnych sobie wielkich tego świata” Polecam do przeczytania książkę Ewy Sidor o Braciach Polskich.

Mennonici wywodzą się z antytrynitarnej wspólnoty Anabaptystów. Wielu z nich jest antytrynitarzami j ale faktycznie można tam spotkać wierzących w pewne aspekty trynitaryzmu. Dlatego rozumiem, że dla niektórych osób zaliczenie ich do antytrynitarzy nie jest sprawą jednoznaczną. Pozdrawiam.

Proponuje dołączenie do listy wspólnot antytrynitarzy : wspólnoty o nazwie Mennonici.

Może przybliżę jeszcze jedna postać : Uriah Smith – (1832-1903) pastor ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, jeden z historycznych przywódców ( ojców założycieli tej wspólnoty religijnej). Pierwszy sekretarz Generalnej Konferencji tegoż kościoła oraz redaktor naczelny czasopisma „The Adventist Review”. Wraz z takimi osobami jak J. Bates, J. Waggoner, W. French, Ch. Longacer twardo obstawał przy antytrynitaryzmie! Informacje te można sprawdzić choćby w Wikipedii oraz książce „TRÓJCA” Woodrow Whidden, John W. Reeve, Jerry Moon w wydaniu z roku 2002 strona 183. Ciekawostką dla niejednego współczesnego Adwentysty Dnia Siódmego może być to, że jeszcze w roku 1903 jeden z przywódców kościoła
Adwentystów był zdeklarowanym antytrynitarzem!

Może rozpocznę, przybliżanie „znanych antytrynitarzy” poprzez cytowanie historycznych źródeł informacji : ” Ariusz był kapłanem wzorowym. Ukończył studia w Antiochii i posiadał olbrzymią wiedzę. Był uzdolnionym mówcą, a nawet poetą. Jego ascetyczna postawa budziła powszechny szacunek. Współczesne źródła opisują, jak chrześcijańskie matrony chętnie udawały się do niego z poradą duchową.(…) szybko zdobył zaufanie swych parafian i starał się w sposób prosty a przystępny wyjaśnić im podstawowe zasady chrystianizmu. W tym celu komponował pieśni i hymny religijne, które śpiewali robotnicy, stolarze i galernicy. Wraz z melodią utrwalały się w pamięci niepiśmiennych chrześcijan główne prawdy o Bogu i jego synu Chrystusie” – cytat z książki REFORMATORZY CHRZEŚCIJAŃSTWA. Jan Wierusz Kowalski w wydaniu z 1970 roku strony 59 i 60. Mam nadzieję, że ten komentarz będzie zachęcał do poszerzenia swej wiedzy, w książkach historycznych opisujących życie, twórczość, dokonania również i innych postaci z prezentowanej na stronie listy znanych antytrynitarzy. Warto to zrobić aby przekonać się choćby o tym jaki duży wkład w historię powszechną oraz prawa obywatelskie współczesnych społeczeństw – mieli właśnie antytrynitarze.

Ciekawe czy ktoś z tych bardziej znanych grupy wyznaniowych zaprzeczających trójcy uznaje że Pan Jezus był człowiekiem, to znaczy kimś kto nie przeszedł tzw transformacji z Nieba do łona Marii, człowiekiem w sensie takim jak ja lub ktoś kto czyta te słowa ???

Proponuję do znanych antytrynitarzy dodać też postać : ” Johann Campanus” – z uwagi na jego bardzo ciekawe biblijne wnioski oraz przemyślenia tyczące Boga Ojca, Syna Bożego oraz Ducha Świętego, oraz fakt ofiarności aż do śmierci w wyniku prześladowań jakie spadły na niego jako antytrynitarza! Zważywszy, że reprezentował wspólnotę chrześcijańską zwaną „Anabaptystami” o której nie wspomnieliście na stronie – proponuję rozważyć fakt dodania tej wspólnoty religijnej do prezentowanej listy ruchów religijnych o antytrynitarnym charakterze. Dziękuję za ciekawe informacje podane na Waszej stronie oraz blogu antytrynitarzy.

Od lat obserwuję ze smutkiem, że w obrzędach chrześcijańskich maleje obecność Boga Ojca ! Taka myśl zrodziła się we mnie po samodzielnym studiowaniu Biblii ( przy pomocy różnych tekstów pomocniczych). Wnioski zrujnowały mój dotychczasowy tradycyjny system wiary. Ani razu nie spotkałem stwierdzenia ,że Jezus jest Bogiem. Nigdzie też nie znalazłem potwierdzenia dla osobowej postaci Ducha Świętego. Przegląd historyczny wczesnego chrześcijaństwa nauczył mnie ,że dopiero sobór w Chalcedonie (451 r.) sformułował naukę o dwoistości natur w Chrystusie :boskiej i ludzkiej. Modlę się do Boga jedynego i nieskromnie myślę ,że mnie oświecił odczytaniem Jego woli. Dzisiaj dopiero ( dlaczego tak późno?) odkryłem, że podobnie myślą różni Antytrynitarianie ( do tej pory znałem tylko Arian). Chcę was poznać , poznać wasze myślenie o Bogu Jedynym.

Pisząc o znanych antytrynitarzach warto też wspomnieć o szeregu profesorów wyraźnie deklarujących swój antytrynitaryzm a wykładających, podobno w najlepszych uniwersytetach na świecie takich jak : Cambridge, Yale, Harvard. Dla przykładu wymienię tu nazwiska : Hollis Divinity, John Sparks. Dziękuję za ciekawe informacje podane na stronie. Bolp