Czy Pismo Święte uczy o Trójcy

Czy wiara w Trójcę jest powszechna?

Na przestrzeni wieków było i jest wiele religii i ugrupowań, uczonych i znanych ludzi, którzy nie uznają tego dogmatu i opowiadają się za antytrynitaryzmem. Wielu, jak Michał Servet przypłaciło to życiem. Bardziej znane grupy wyznaniowe zaprzeczające w to, że Bogiem jest Trójca to:

 • Arianie
 • Anabaptyści
 • Badacze Pisma Świętego
 • Biblijnie Wierzący Chrześcijanie
 • Bracia Polscy
 • Chrześcijanie Dnia Sobotniego
 • Chrystadelfianie – Bracia w Chrystusie
 • Epifaniści
 • Jednota Braci Czeskich – Bracia Czescy
 • Jednota Braci Polskich
 • Judaizm
 • Międzynarodowe Bractwo Ducha i Prawdy
 • Socynianie
 • Świadkowie Jehowy
 • Wolni Badacze Pisma Świętego
 • Unitarianie
 • Zbory Boże Chrześcijan Dnia Siódmego
 • Zbory Mesjańskie Żydów
 • Zgromadzenie Jahwe – Congregation of Yahweh
 • Zielonoświątkowcy Jedności Bóstwa

Co ciekawe również pierwsi adwentyści nie uznawali Trójcy. Ellen White, nie używała tego zwrotu ale w konsekwencji poprowadziła wiernych ku trynitarnej koncepcji Boga. Russell Holt w książce „The Doctrine of Trinity in the Seventh-Day Adventist Denomination; It’s Rejection and Acceptance” o wczesnych Adwentystach napisał, że  ,,odrzucali trójcę, jak również szczególnie jednomyślnie wywyższali boskość Chrystusa” (Obecnie „trzecia część” również nie uznaje Trójcy).

Historia pełna jest znanych nazwisk nie uznających dogmatu o „Trójcy Świętej”.

Znani antytrynitarze to między innymi:

 • ARIUSZ – wczesnochrześcijański teolog, poeta, prezbiter z Aleksandrii. Jako jeden z pierwszych wszczął – ALARM- w związku z wprowadzaniem do chrześcijaństwa niebiblijnego dogmatu.
 • IZAAK NEWTON – bez niego nie byłoby współczesnej matematyki, fizyki, mechaniki itd. oraz wszystkich praktycznych wynalazków opartych na tych przedmiotach nauki.
 • ERAZM Z ROTERDAMU – reformator religijny,edukacyjny i społeczny. Twierdził, że w kościele jest za dużo dogmatów nie opartych na Piśmie Świętym i powodujących ostre spory a nawet wojny religijne jako przykład podawał – dogmat o TRÓJCY Świętej.
 • MICHAŁ SERVET – przyczynił się do rozwoju medycyny i geografii, pracował nad przybliżeniem Biblii dla czytających w językach narodowych. Na siłę Jego argumentów, świadczących przeciw trynitarnemu dogmatowi – Trynitarianie odpowiedzieli „ argumentem siły”- przez 2 godziny palili go na stosie aż skonał w męczarniach. Był męczennikiem, który dla prawdy o Bogu, poświęcił w ofierze swoje życie.
 • SZYMON BUDNY– tłumacz Pisma Świętego na język polski (użył imię Boga w Nowym Testamencie), reformator religijny ale też i społeczny (jako jeden z pierwszych szerzy perspektywę społeczeństwa demokratycznego).
 • FAUST SOCYN – tworzy podstawy do uczenia społeczeństwa ETYKI I TOLERANCJI. Po śmierci jego ciało fanatycy wyciągnęli z grobowca i wrzucili do Dunajca.
 • JOHN MILTON – poeta i pisarz angielski, mający wpływ na literaturę światową. Obrońca wolności słowa.
 • WACŁAW POTOCKI – jego wpływ na literaturę polską nie podlega żadnym wątpliwościom, rozwija ideę DYDAKTYZMU w sztuce.
 • JAN ANDRZEJ MORSZTYN – w pewnym fragmencie swego życia związany z poglądami arian, miał duży wpływ na literaturę polską.
 • CHARLES RUSELL – wydawca czasopisma „ STRAŻNICA”, założyciel ruchu Badaczy Pisma Świętego, które szerzyło i szerzy nauki antytrynitarian.
 • ANDRZEJ FRYCZ MODRZEJEWSKI – polski twórca i pisarz okresu renesansu, sekretarz króla Zygmunta I Starego.
 • URIAH SMITCH – Znany Adwentysta uważający Ducha Świętego jako „boski wpływ”, a „nie osobę podobną do Ojca i Syna”.
 • ANNA RADZIWIŁŁÓWNA KISZCZYNA – księżna, wojewodzina, znana filantropka i autorka polemik z naukami Kościoła Katolickiego w Polsce.
 • MARCIN CZECHOWIC – teolog, poeta, polemik i pisarz religijny. Reprezentował ruch religijny Braci Polskich. Opowiadał się za zakazem całkowitego zabijania i uważany jest za pioniera pacyfizmu.
 • GIORGIO BIANDRATA – Osobisty lekarz królowej Bony. Pracował dla Stefana Batorego przyczyniając się do jego wyboru na króla Polski. Jeden z głównych propagatorów antytrynitaryzmu w Polsce.
 • JOHN LOCKE – angielski filozof, lekarz, polityk i ekonomista. Znajomy Isaaca Newtona, sympatyzujący z ideami antytrynitaryzmu. Jego dzieła miały wpływ na Deklaracje Niepodległości i Konstytucję USA oraz na powstanie działu ekonomi zwanego monetaryzmem.
 • JOHANN CAMPANUS – działacz reformacyjny z XVI wieku.

Chrześcijaństwo a Trójca

Wbrew temu co nakazuje „Rada Kościołów” wiara w „Trójcę” nie jest niezbędna do bycia chrześcijaninem. Wręcz przeciwnie, osoby które uznają Jezusa za Boga nie powinny posługiwać się słowem chrześcijanin, gdyż pochodzi od słowa Chrystus i określa wiarę w przyjście obiecanego przez Boga Mesjasza oraz Sługę Pańskiego, a nie drugą z osób Boga.

W ewangelii Mateusza 12:18 czytamy

„Oto mój Sługa, którego wybrałem; Umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na Nim, a On zapowie prawo narodom”.

Warto zatem sprawdzić co tak naprawdę oznacza słowo Chrystus. Mówiąc „jestem chrześcijaninem” stwierdzamy bowiem, że wierzymy w Jezusa jako Mesjasza i Bożego Pomazańca a nie Boga w drugiej osobie.

W obecnych czasach wielu ludzi skłania się do restoracjonizmu chcąc oczyszczenia naleciałości z religii chrześcijańskiej. Wierzymy, że strona antytrynitarianie.pl pomoże wrócić do biblijnego i pierwotnego pojęcia jednoosobowego Boga!

26 Responses to Kto nie wierzy w Trójcę

 • Pisząc o znanych antytrynitarzach warto też wspomnieć o szeregu profesorów wyraźnie deklarujących swój antytrynitaryzm a wykładających, podobno w najlepszych uniwersytetach na świecie takich jak : Cambridge, Yale, Harvard. Dla przykładu wymienię tu nazwiska : Hollis Divinity, John Sparks. Dziękuję za ciekawe informacje podane na stronie. Bolp

 • Od lat obserwuję ze smutkiem, że w obrzędach chrześcijańskich maleje obecność Boga Ojca ! Taka myśl zrodziła się we mnie po samodzielnym studiowaniu Biblii ( przy pomocy różnych tekstów pomocniczych). Wnioski zrujnowały mój dotychczasowy tradycyjny system wiary. Ani razu nie spotkałem stwierdzenia ,że Jezus jest Bogiem. Nigdzie też nie znalazłem potwierdzenia dla osobowej postaci Ducha Świętego. Przegląd historyczny wczesnego chrześcijaństwa nauczył mnie ,że dopiero sobór w Chalcedonie (451 r.) sformułował naukę o dwoistości natur w Chrystusie :boskiej i ludzkiej. Modlę się do Boga jedynego i nieskromnie myślę ,że mnie oświecił odczytaniem Jego woli. Dzisiaj dopiero ( dlaczego tak późno?) odkryłem, że podobnie myślą różni Antytrynitarianie ( do tej pory znałem tylko Arian). Chcę was poznać , poznać wasze myślenie o Bogu Jedynym.

  • Niestety kościół na przestrzeni wieków prześladował wszystkich co dochodzili do tej prawdy. Tak stało się dla przykładu z Braćmi Polskimi w Polsce w XVI-XVII wieku, których prześladowano, mordowano i w końcu wygnano z kraju.
   Niemniej zawsze były grupy osób, które potrafiły nie zważając na prześladowania i trudności (np. brak Pisma Świętego w tłumaczeniach na język ojczysty) dociekać prawdy.
   Pomimo różnic w niektórych naukach, wszyscy antytrynitarianie są zgodni co to podstawowej prawdy, że jest tylko jeden Bóg Jahwe. Jest to ten sam Bóg, o którym mówi zarówno Stary jak i Nowy Testament.
   Zapraszam do kontaktu poprzez maila admin@antytrynitarianie.pl

  • JW.ORG
   Wejdz na tę stronę A dostaniesz pomoc w odnalezieniu i wykonywaniu woli Jedynego Prawdziwego Boga i Jego Syna Jezusa Chrystusa.
   Jana 17:3

  • Chwala Bogu Ojcu i Panu Jezusowi Chrystusowi
   Mam pytanie do Julian i admina i pozostalych wierzacych zgodnie z prawda ( Jana 17;3 1Kor 8;6 1Jana 1;3 )

   cytat
   …. Ani razu nie spotkałem stwierdzenia ,że Jezus jest Bogiem. Nigdzie też nie znalazłem potwierdzenia dla osobowej postaci Ducha Świętego. …

   i ja sie z tym zgadzam od niedawna dzieki Bogu , jednak chcialbym za nim podziele sie moim zrozumieniem ( Jana 20;28 oraz Rz 9;5 ) otoz chcialbym sie dowiedziec od was zasadnosci wyznania(aby sie wypelnio Pismo ) wobec Jezusa Chrystusa Syna Bozego ktorego widzial Tomasz po zmartwychwstaniu a Pawel w widzeniu
   i nazwania naszego Zbawiciela przez Tomasza >Pan moj i Bog moj , oraz stwierdzenia Pawla w liscie > Bog blogoslawiony na wieki .

   Niech sie nad nami zmiluje Ojciec milosierdzia i Bog wszelkiej pociechy
   Marian

 • Proponuję do znanych antytrynitarzy dodać też postać : ” Johann Campanus” – z uwagi na jego bardzo ciekawe biblijne wnioski oraz przemyślenia tyczące Boga Ojca, Syna Bożego oraz Ducha Świętego, oraz fakt ofiarności aż do śmierci w wyniku prześladowań jakie spadły na niego jako antytrynitarza! Zważywszy, że reprezentował wspólnotę chrześcijańską zwaną „Anabaptystami” o której nie wspomnieliście na stronie – proponuję rozważyć fakt dodania tej wspólnoty religijnej do prezentowanej listy ruchów religijnych o antytrynitarnym charakterze. Dziękuję za ciekawe informacje podane na Waszej stronie oraz blogu antytrynitarzy.

 • Ciekawe czy ktoś z tych bardziej znanych grupy wyznaniowych zaprzeczających trójcy uznaje że Pan Jezus był człowiekiem, to znaczy kimś kto nie przeszedł tzw transformacji z Nieba do łona Marii, człowiekiem w sensie takim jak ja lub ktoś kto czyta te słowa ???

 • Może rozpocznę, przybliżanie „znanych antytrynitarzy” poprzez cytowanie historycznych źródeł informacji : ” Ariusz był kapłanem wzorowym. Ukończył studia w Antiochii i posiadał olbrzymią wiedzę. Był uzdolnionym mówcą, a nawet poetą. Jego ascetyczna postawa budziła powszechny szacunek. Współczesne źródła opisują, jak chrześcijańskie matrony chętnie udawały się do niego z poradą duchową.(…) szybko zdobył zaufanie swych parafian i starał się w sposób prosty a przystępny wyjaśnić im podstawowe zasady chrystianizmu. W tym celu komponował pieśni i hymny religijne, które śpiewali robotnicy, stolarze i galernicy. Wraz z melodią utrwalały się w pamięci niepiśmiennych chrześcijan główne prawdy o Bogu i jego synu Chrystusie” – cytat z książki REFORMATORZY CHRZEŚCIJAŃSTWA. Jan Wierusz Kowalski w wydaniu z 1970 roku strony 59 i 60. Mam nadzieję, że ten komentarz będzie zachęcał do poszerzenia swej wiedzy, w książkach historycznych opisujących życie, twórczość, dokonania również i innych postaci z prezentowanej na stronie listy znanych antytrynitarzy. Warto to zrobić aby przekonać się choćby o tym jaki duży wkład w historię powszechną oraz prawa obywatelskie współczesnych społeczeństw – mieli właśnie antytrynitarze.

 • Może przybliżę jeszcze jedna postać : Uriah Smith – (1832-1903) pastor ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, jeden z historycznych przywódców ( ojców założycieli tej wspólnoty religijnej). Pierwszy sekretarz Generalnej Konferencji tegoż kościoła oraz redaktor naczelny czasopisma „The Adventist Review”. Wraz z takimi osobami jak J. Bates, J. Waggoner, W. French, Ch. Longacer twardo obstawał przy antytrynitaryzmie! Informacje te można sprawdzić choćby w Wikipedii oraz książce „TRÓJCA” Woodrow Whidden, John W. Reeve, Jerry Moon w wydaniu z roku 2002 strona 183. Ciekawostką dla niejednego współczesnego Adwentysty Dnia Siódmego może być to, że jeszcze w roku 1903 jeden z przywódców kościoła
  Adwentystów był zdeklarowanym antytrynitarzem!

 • Proponuje dołączenie do listy wspólnot antytrynitarzy : wspólnoty o nazwie Mennonici.

 • Mennonici wywodzą się z antytrynitarnej wspólnoty Anabaptystów. Wielu z nich jest antytrynitarzami j ale faktycznie można tam spotkać wierzących w pewne aspekty trynitaryzmu. Dlatego rozumiem, że dla niektórych osób zaliczenie ich do antytrynitarzy nie jest sprawą jednoznaczną. Pozdrawiam.

  • Do „grup antytrynitarzy” których można spotkać w naszym kraju należą też grupki oraz zbory bez podległości denominacyjnej wywodzące się z społeczności Zielonoświątkowców (zwłaszcza związanych z działalnością pastora Wiliama Marriona Branhama). Chrześcijanie Ci propagują naukę, którą na swej stronie nazwaliście : „Jedność Bóstwa” i są antytrynitarzami. Stanowią tez odrębność organizacyjną (częściowo też doktrynalną) ze zborami zielonoświątkowymi (np. zbór w Ełku) głoszącymi zasadę (Tylko Jezus, Jedność Bóstwa) .

 • Warto przeczytać coś więcej o Annie Radziwiłłównie Kiszczynie. Żyła w czasach gdzie kobiety w kwestiach : religijnych i społecznych nie miały zbyt wiele do powiedzenia. Co ciekawe antytrynitarze wzorując się na postawie i otwartości Pana Jezusa, który nie zamykał nigdy roli kobiet do panującego systemu społecznego – pokazali jak wiele dobrego może zdziałać „kobiece spojrzenie” oparte na ewangelicznych wartościach na wiele współczesnych problemów natury religijnej czy społecznej. Na tle działających w tych samych czasach wspólnot podających się za chrześcijańskie( zarówno katolickich jak i protestanckich ), antytrynitarze wyraźnie odróżniali się od innych w kwestii traktowania kobiet oraz doceniania ich zdolności. Widać to wyraźnie choćby na przykładzie Anny Radziwiłłówny! Podobnie było z osobami ” o niskim statusie społecznym w oczach współczesnych sobie wielkich tego świata” Polecam do przeczytania książkę Ewy Sidor o Braciach Polskich.

 • Pozdrawiam wszystkich wierzących w Jedynego. Marzę io tym by powstał kościół łączący nas w jedno.

 • Proponuję zapoznać się z jednym z utworów Wacława Potockiego, który opisuje prześladowania jakie zafundował Arianom kler poprzez ustawę sejmową z roku 1658 ;

  ” „Temu nieborakowi wsi wzięły kaduki.”

  „Czemuż to?” „Bo źle wierzył.” „Takowej nauki

  W żadnym piśmiem nie czytał. On by, sam dla siebie,

  Co najlepiej chciał wierzyć, żeby mógł być w niebie.”

  „Z kościołem trzeba wierzyć, bez wszelkiego swaru.”

  „Wżdyć wiara jest dar boży. A nuż tego daru

  Temu nieborakowi nie chciał Bóg dać, to mu

  Wioskę wziąć, to go wygnać na tułactwo z domu?

  Niejedenże katolik nie wierzy z kościołem;

  Czemuż mu wsi nie biorą z aryjany społem?”

  „Każdy wierzy, co kościół, chyba że nie czyni,

  To taki gorzej niźli aryjan przewini.

  Przeczże ten nabożeństwa dla wsi nie odmienił?”

  „Bo drożej, niżeli wieś, swoje wiarę cenił.

  Na cóż mu ją wydzierać gwałtem chcą ci sędzię,

  Kiedy on mocno ufa, że w niej zbawion będzie?

  Toć już Bóg nie dla sądu, lecz przyjdzie dla kary,

  Kiedy go uprzedzają, sądząc ludzie z wiary.

  Jeśli jako o rozbój, albo insze brzydy,

  O wiarę karzą, czemuż opuścili Żydy?”

  „Bo się nam okupują.” „Pewnieć tymi, co są

  W Polszcze pieniądzmi, inszych do Polskiej nie wniosą.

  A kędyż sprawiedliwość za pieniądzmi chodzi?

  Godne prawo nagany, ani się to godzi.”

  „A o naszej co mówią aryjani wierze?”

  „To, co my o ich, że w niej nieważne pacierze.

  Czemuż my ich, nie oni z ojczyzny nas ruszą?

  Wżdy szlachta, o równą się z nami wolność kuszą.”

  „Bo nas więcej niźli ich.” „Już teraz pomału

  Przychodzę do rozumu: lis ze lwem do działu.

  Nie, żeby oni jaką zasłużyli winę,

  Tylko że słabszy, przeto z nimi za drabinę.

  Bać się, żebyśmy, karząc złą wiarę w ich zborze,

  Bardziej nie utwierdzili tym sądem w errorze.

  Rzadko kiedy gwałtowna rada dobra bywa,

  Nie wadziło poczekać z tym plewidłem żniwa.

  I kalwinić nie wierzą kościelnej nauki;

  Czemuż na nich takiejże nie zażyjem sztuki?”

  ,,I ci w Polszcze nie wieczni; skoro się przerzedzą,

  Upewniam, że Angliją z Holendry nawiedzą.”

  Co ciekawe większość Braci Polskich nie „sprzedało swej wiary” za możliwość zostawienia swych dóbr materialnych po przyjęciu katolicyzmu. Byli gotowi stracić materialnie i udać się na wygnanie czyli przymusową emigrację z Polski, stojąc w obronie swej wiary! To właśnie m.in. opisał w powyższym wierszu Wacław Potocki.

 • Proponuję do listy znanych antytrynitarzy prezentowanej powyżej dodać postać : Piotra z Goniądza. Dlaczego ? Miał bardzo duży wpływ na powstanie ruchu Braci Polskich! Był niezwykłą postacią chrześcijanina szukającego wzorca zostawionego przez Pana Jezusa oraz pierwszych chrześcijan. Oto kilka zdań o jego życiorysie :

  Piotr z Goniądza – Działacz reformacyjny. Urodzony ok.1530 roku w rodzinie chłopskiej, studiował w Akademii Krakowskiej a następnie Uniwersytecie w Padwie, ksiądz a następnie pastor, założyciel antytrynitarnej wspólnoty „Braci Polskich”.
  Przez całe swe życie obstawał i biblijnie uzasadniał naukę o preegzystencji Pana Jezusa.

 • Piszecie totalne bzdury , więcej czyste Herezje …….. od Początku Chrzesciaństwa i Kościoła Chrzescianskiego , Prawda o Trójedynym Bogu była i jest Fundamentem Wiary Chrzeciańskiej . Natomiast wasze interpretacje pochodzą z samowolnego i bezprawnego i do tego błędnego tłumaczenia Pisma Sw. Tak jest w zarysie ogólnym . Jak się rzetelnie bada pisma chrzescian …… dla wyznawców innych religii w tym dla prawdziwych Żydów wasze argumenty nie mają żadnego znaczenia …….. . Są bardziej pomylone i bluźniercze niż argumenty pogan – np .Hinduistów itd.

  • Szkoda, że nie podał Pan chociażby jednego wersetu jasno mówiącego, że Bóg jest Trójcą czy jest trójjedyny. W Nowym Testamencie nauki o Trójcy jaką Pan wyznaje nie ma. Nie ma bowiem ani jednego wersetu mówiącego że Bóg jest w trzech osobach.
   Fundamentem wiary ta prawda stała się dopiero po soborze nicejskim a więc ponad 300 lat po Jezusie. My nie tłumaczymy Pisma ale je tylko cytujemy.
   Jeżeli ktoś się powołuje na Żydów to warto sprawdzić w co wierzyli i jakiego Mesjasza oczekiwali.
   Wersety o rzekomej Trójcy wyjaśniamy na blogu https://blog.antytrynitarianie.pl/

  • Joelu, na blogu i stronie masz cytaty z różnych przekładów Pisma Świętego (w tym 98% to przekłady katolickie i protestanckie a więc dokonane przez trynitarzy!!!) oraz ze znanych i szanowanych źródeł wiedzy historycznej i encyklopedycznej. Szkoda, że Ty swych ostrych i arbitralnych stwierdzeń nie potwierdzasz niczym , oprócz „mnie się tak wydaje”!!! Jeśli chcesz bronić swych twierdzeń to je potwierdź weryfikowalnymi argumentami. Bo stwierdzenie taka jest prawda bo ja w to wierzę, to trochę marny argument dla innych… a zwłaszcza tych znających treść Biblii!

 • Witam. Wasz blog to jedna wielka HEREZJA! Opamiętajcie się.
  „17. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. 18. Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. 19. Ktokolwiek be tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios” Ewangelia św. Mateusza 5:17-19
  „1. Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie! 2. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej; byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. 3. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli. 4. I dokąd Ja idę, wiecie, i drogę znacie. 5. Rzekł do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę? 6. Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. 7. Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali; odtąd go znacie i widzieliście go. 8. Rzekł mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. 9. Odpowiedział mu Jezus: Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca; jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca? 10. Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. 11. Wierzcie mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie; a jeśliby tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie. 12. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które Ja czynię, i większe nad te czynić będzie; bo Ja idę do Ojca. 13. I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. 14. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. 15. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie.” Ewangelia św. Jana 14:1-15
  Proszę o zaprzestanie zwodzenia ludzi. W Biblii mamy wiele fragmentów, które potwierdzają to, że Jezus jest Bogiem oraz Trójca istnieje, więc proszę naprawdę nie głosić herezji, tylko przeczytać trochę Biblii i dopiero potem się wypowiadać. Ja sądzić nie będę. Pan was osądzi.
  Z Bogiem.
  ~ Ewangelizatorka Eve Dominika Gałan

  • Oczywiście może mieć Pani swoje zdanie ale Biblia, z której by na to strony nie patrzeć o takim Bogu nie naucza.
   Cytuje Pani fragment, który wyjaśniamy na blogu w artykule Kto mnie widział, widział Ojca
   Proszę dokładnie przeanalizować zacytowany przez Panią fragment, odpowiadając sobie na pytania:
   1. Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie! – Czyż nie jest to dziwnie że mamy wierzyć w Boga i w Jezusa? Po co to rozgraniczenie jak Bóg i Jezus są tym samym? Co innego gdyby Jezus powiedział Wierzcie we mnie jako Boga, ale jest inaczej.
   2. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; – Dlaczego nie powiedział zgodnie z Pani teorią w domu moim jest wiele mieszkać? Czyżby Bóg i Jezus mieszkali oddzielnie?
   6. Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. – Jezus jest droga do Boga a nie celem tej drogi.
   10. Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? – Ta z pozoru trudna wypowiedź jest jasna gdy przeanalizujemy kontekst z wypowiedzi z Jana 17:20-22.

   “Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy.”

   Proszę zatem podać naszym czytelnikom nie werset porównujący Jezusa z Bogiem ale mówiący o TRÓJCY: że Bóg składa się z trzech osób, że jest Trójcą, że jest jeden w trzech osobach.
   Takiej nauki ani nawet jednego zdania w Biblii nie znajdziemy. Ocenę zatem, kto zwodzi ludzi pozostawimy do rozważenia czytelnikom.

   Polecamy do przeczytania tematy jak poniżej:

  • Bardzo lubimy i szanujemy ewangelizatorki. Dlatego też Evo Dominiko z uwagą przeczytaliśmy Twój komentarz.. Z Pisma Świętego możemy dowiedzieć się, że ewangelizatorzy oraz ewangelizatorki działali wśród pierwszych chrześcijan w następujący sposób : 1. Rozgłaszali dobrą nowinę (Ewangelię) o tym, że Bóg Ojciec poprzez Mesjasza (swego Syna) przynosi zbawienie grzesznej ludzkości. Robili to popierając swe nauki Słowem Bożym. 2. Osoby które słuchały tych nauk były chwalone za to, że sprawdzają ich poprawność i prawdziwość w Słowie Bożym. Zechciej przeczytać i przemyśleć tekst biblijny z Dziejów Apostolskich 17:11. Tak wyglądał apostolski wzorzec działania pierwszych uczniów naszego Pana, pozwól więc, że my postąpimy podobnie z Twoją ewangelizacją…
   Nie dostrzegamy w niej „dobrej nowiny” ani dla nas ani dla ludzkości! Bo chyba dobrą nowiną nie jest to…, że wg. Ciebie Bóg jest Trójcą??? lub też ( straszenie?) przypominanie o sądzie ostatecznym?
   Piszesz : „W Biblii mamy wiele fragmentów, które potwierdzają to, że (…) Trójca istnieje…” wzorując się na pochwalanych w Biblii „berejczykach” mówimy : SPRAWDZAM w Słowie Bożym…i prosimy Cię podaj nie „wiele” ale JEDEN tekst biblijny potwierdzający dogmat o Trójcy a więc tyczący : TRZECH osób i twierdzący , że stanowią One JEDNEGO Boga, oraz są sobie równe co do mocy i odwieczności”!!!
   Jeśli jednak w Piśmie Świętym nie znajdziesz nawet jednego tego typu tekstu to o czym ewangelizujesz???
   Czyż nie o „naukach ludzkich i tradycji ludzkiej”. Bez wątpienia cenimy Twą szczerą wiarę ale czy to już sprawia , że zyskasz uznanie Pana? Zobacz jak Pan Jezus ocenia ludzi o szczerej wierze , którzy jednak zamiast trzymać się Słowa Bożego nauczają „nauk ludzkich i tradycji”…zechciej odczytać Mateusza 15:8-9. Niech te słowa Pana Jezusa będą przestrogą dla ewangelizatorów, którzy nie rozgłaszają dobrej nowiny zawartej w Biblii, a nauki i tradycje ludzkie. Jana 12:47-48 uświadamia nam, że Pan Jezus chce nas zbawić, a nie negatywnie osądzać i to jest DOBRA NOWINA! Przypomina również o tym, że to nasze trzymanie się nauk pochodzących z Pisma Świętego ( a nie nauk ludzkich – nie do uzasadnienia biblijnie) będzie wyznacznikiem tego jak oceni nas Bóg! Pan Jezus wyzwoli nas nie tylko z niewoli grzechu czy śmierci ale również i z „niewoli takich niebiblijnych nauk” Jana 8:31-32. Aby jednak tak było musimy słuchać Pana Jezusa i trzymać się tego, co jest w Słowie Bożym – bez dodawania tego czego tam nie ma!!! Apokalipsa 22:18. Tego życzę sobie i każdemu czytelnikowi strony i bloga, również i Tobie, Evo Dominiko! Obyśmy mogli razem ewangelizować w oparciu o Słowo Boże, a nie nauki czy tradycje ludzkie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.