Czy Pismo Święte uczy o Trójcy?

Biblia  a Trójca

Trynitarze wręcz w perfekcyjny sposób wmówili większości chrześcijan jakoby atanazjańskie wyznanie wiary, definiujące dogmat o Trójcy Świętej, było fundamentem chrześcijaństwa.

Udało im się nawet wmówić, że wiara w Trójcę to wyznacznik, czy daną społeczność religijną można nazwać chrześcijańską.

Nie przeszkodziło wprowadzeniu doktryny trynitarnej ani to, że nie nauczał o takim Bogu ani Stary, ani nowy Testament.

Nie było przeszkodą również to, że o trójjedynym Bogu nie głosił, ani Pan Jezus, ani jego apostołowie.

Przeszkodą nie było również to, że w Piśmie Świętym nie nie ma słowa “Trójca”, Nie ma w nim również nauki o trzech osobach w jednym Bogu!

Tak zdefiniowanego w Piśmie Świętym Boga nie znajdziemy! Co ciekawe nie ma w Biblii ani jednej trynitarnej formuły wskazującej, że Bóg jest jeden ale w trzech osobach.

Wychowując się jednak w rodzinie uznającej Trójce, od dzieciństwa jesteśmy nauczani, że Bogiem dla chrześcijan jest Bóg objawiony w trzech osobach.

O takim Bogu uczyliśmy się na lekcjach religii i w domu rodzinnym. Ochrzczono nas w imię Trójcy i nauczono nas się żegnać, kreśląc znak krzyża „w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” .

W związku z tym wiele osób nie sprawdzając tego, uważa jakoby doktryna Trójcy Świętej była mocno osadzona w treści Pisma Świętego, nauczaniu Pana Jezusa jak również jego apostołów.

Czy Biblia naucza o Trójcy?

Sprawdź osobiście, czy rzeczywiście w materiale źródłowym jakim jest Biblia, odnajdziesz argumenty poświadczające taką naukę.

Zapraszamy Cię do ciekawej podróży śladami  Pana Jezusa i jego apostołów, ale również śladami Starego Testamentu.

Czego dowiesz się o Bogu Biblii? Czy tego, że jest JEDEN, Najwyższy też może, że jest TRÓJJEDYNY?

Sprawdź, czy odnajdziesz tam choćby jeden konkretny dowód, argument, który poświadczyłby rzekomo fundamentalne znaczenie dogmatu o Trójcy Świętej?

Zapraszamy Cię abyś sprawdził to sam, poprzez zapoznanie się wersetami omówionymi w treści artykułów .

My jesteśmy  zgodni z tym co napisał Paweł w liście do Efezjan 4:6 (BWP):

Jeden Bóg i Ojciec wszystkich. On to rządzi wszystkimi, działa przez wszystkich i trwa we wszystkich. ”

Wierzymy również słowom zapisanym w 1 Tymoteusza 2:5 ,że Pan Jezus jest pośrednikiem pomiędzy nami a Bogiem.

” Albowiem jeden jest Bóg,  jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus”

Wierzymy również, że możemy prosić Boga o Jego Świętego Ducha, który jest niezbędny do zrozumienia Pisma Świętego. Czytamy o tym w ewangelii Łukasza 11:13 (BW):

„Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą.„

Gdzie jednak Biblia naucza, że ci trzej stanowią jedno?

Subscribe
Powiadom o

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

2 komentarzy
Od najnowszych
Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze

Prawdę mówiąc w pismach hebrajskich trójcy świętej nie znajdziesz. Bóg YHWH i jego Syna jest obecny w całym opisie pism hebrajskich.Maja oczy i nie widzą mają uszy a nie słyszą IZAJASZ i słowa Pana Jezusa Chrystusa.
Można żądać pytania;
1.Z kim rozmawiał Adam, Henoh,Noe,?
2.Kto zawartość przymierze z Noe?
3.A Abraham IZAK Jakob Job Mojrzesz Prorocy Salomon Jozue Apostołowie Pisarze pism Ap Paweł z kim się kontaktowali.Kto stworzył wszystko co widzą nasze oczy Niebiosa Żywe dusze w niebisach w wodach na ziemi.
YHWH-Ojciec YHWH-Syn
ani Ojciec i Syn w Niebiosach nie są osobami Tylko potężnymi Duchami ktore Niebiosa nie mogą objąć . A Ty człowieku bendanc Osobą (ciało, dech Syna, ducha Stwórcy będąc prochem ziemi) jak syn Boży na krótką chwilę był ponizony będąc człowiekiem nie anioł tylko Syn Bendanc częścią OJCA mógł uwolnić ludzkość z niewolnictwa.
Człowieku chcesz Ojca Boga i jego Odbicie Syna Bożego umieści albo gorzej umieści w Osobie . Czy Jezus nie powiedział z ziemi jesteś myśli Masz ziemskie. Te co z Nieba ma widzenia Niebiańskie. Abyś to zrozumiał ziarnko gorczycy ( osoba ziemska) porównaj ze wszechświatem (duch niebiański) Skoro sam Ojciec mówi o Synu tyś jest Bogiem Wszechmogący. To Ty człowiecze
Jesteś mądrzejszy o stwórcy swojego. Cóż ma dzban do Garncsrza????