Czy Pismo Święte uczy o Trójcy

Czy w Biblii są wersety popierające Trójcę?

Często trynitarze posługują się wybranymi wersetami z Pisma Świętego mającymi dowodzić, że biblijny Bóg jest „Trójcą Świętą” czyli Bogiem składającym się z trzech osób.

Z drugiej strony, kiedy natrafiają w Biblii na wersety całkowicie zaprzeczające tej teorii, które wręcz wykluczają ją, starają się doszukać jakiegoś wytłumaczenia często brnąc w filozofię, przed którą Pismo Święte wyraźnie przestrzega słowami z listu do Kolosan 2:4 (BT):

      „Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie

Nasz blog postawił sobie za cel omówienie wersetów rzekomo potwierdzających istnienie Boga w Trójcy, jak również przedstawienie tych wersetów, które tej teorii wyraźnie zaprzeczają. Jeżeli masz jakieś argumenty „za” lub „przeciw” zapraszamy do komentowania omówionych na blogu wersetów i podzielenia się swoimi przemyśleniami.

Na stronie www.blog.antytrynitarianie.pl znajdziesz między innymi odpowiedzi na poniższe pytania:

Na blogu omówiono  szereg wersetów za i przeciwko tzw. Trójcy Świętej. Można skorzystać ze spisu treści i wyszukać interesujący nas  temat:

zob. Spis poruszonych na blogu tematów