Czy Pismo Święte uczy o Trójcy?

Jednota Boha a Ježíše.

 Slova Pána Ježíše v Janovi 10:30 „Já a Otec jsme jedno. jsou často uváděna jako důkaz existence Trojice.

 Je to správné a je to biblické?

Pouhá skutečnost uvedení dokonce tří „osob Trojice“ neprokazuje „rovnost a věčnost“, a proto nemůže být argumentem pro existenci Trojice. Všimněte si, že ve výše uvedeném verši vidíme pouze dvě osoby:

Boha Otce a Ježíše.

Neměl by Pán Ježíš za předpokladu existence Trojice říci, že já, Otec a Duch svatý jsme jedno?

O jaké „jednotě“ mluvil Pán Ježíš?

Smysl výroku je zcela jasný, když ho čteme společně s kontextem.

Všimněte si výroků u Jana 17: 20–22

„Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří; aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno”

Tyto verše v BW (Polská bible ve Varšavě) zní podobně:

„A nejen pro ně, ale také pro ty, kteří ve mě budou skrze své slovo věřit.” Aby všichni byli jedno, jako jste vy, Otče, ve mně a já ve vás, aby také byli v nás, aby svět věřil, že jste mě poslali. A dal jsem jim slávu, kterou jste mi dali vy, aby byli jedno, jako jsme jedno.“

Jak vidíte, John nejde dále a v kapitole 12 jednoznačně a definitivně vysvětluje otázku jednoty.

Křesťané mají být jeden jako JEŽÍŠ A OTEC. Nejde tedy o jednotu, o čem mluví následovníci Nejsvětější Trojice. Pokud ano, všichni křesťané by museli být součástí Boha.

Pokud bychom měli přijmout trinitární koncept, každý křesťan by „vstoupil do jednoty Trojice.“

Co o tomto verši říkají trinitaristé.

V poznámce k poznaňské Bibli čteme:

„Věta Já a Otec jsou jedno (a ne jedna), kterou vyjadřujeme především v jednotě vůle a jednání (stejně jako v 5: 19-20; 8:16; 10:15; 12: 44-45). Jednota Otce a Syna je metafyzická jednota. Otec a Syn, kteří jsou odlišní jeden od druhého jako osoby, mají stejnou vůli a jednání.”

Pravděpodobně není pochyb o tom, že nejde o jednotu bytí, ale o jednotu akce a myšlení …. zkrátka jednomyslnost!

Jasně to naznačují následující slova zaznamenaná Janem 17:22 

„Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno”

Co znamenají slova: „aby byli jedno, jako my jsme jedno”

Tato jednota spočívala ve skutečnosti, že náš Pán mluvil jen to, co mu říkal jeho nebeský Otec, jak je zřejmé z Jana 12:49

„Neboť jsem nemluvil sám ze sebe, ale Otec, který mě poslal, přikázal mi, jak mám mluvit a co říci.“

 Pokud by Ježíš a Otec byli jedním Bohem, o jehož jednotě mluví následovníci Nejsvětější Trojice, měla by tato slova smysl? Mohl by Ježíš říci, že sám od sebe nemluvil a že mu Otec přikazuje?

Dokonce i trinitářský věřící John Calvin řekl o Janovi 10:30: „Starověcí tuto pasáž nesprávně použili, aby dokázali, že Kristus má společnou povahu s Otcem. Kristus totiž nemluví o jednotě hmoty, ale o harmonickém spojení se svým Otcem. “

 Jaký je názor biblických učenců?

William Barclay komentoval tento verš:

„A tak se dostáváme k tomu nejvyššímu prohlášení.” „Já a Otec jsme jedno,“ řekl Ježíš. Co tím myslel? Pokud žádáme o vysvětlení ze samotné Bible, zjistíme, že má ve skutečnosti, tak jednoduchý význam, že jej dokáže pochopit i ta nejjednodušší mysl. Přečtěte si z kapitoly 17 z Jana, součást Ježíšovy modlitby za jeho následovníky před jeho smrtí: Jan 17:11 Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě, a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my.

Ježíš chápal jednotu křesťanů mezi sebou navzájem jako stejnou, která existuje mezi ním a Bohem. A ve stejné kapitole se také modlí:

 Jan 17:20-22 Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří, aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Ježíš, proto s jednoduchostí a jasností prohlašuje, že nelze ignorovat, že cílem křesťanského života je, aby všichni věřící byli jedno, protože on a Otec jsou jedno.“

 

Anthony F. Buzzard a Charles F. Hunting komentovali tento verš následovně:

„V tomto verši Ježíš tvrdí, že je” jedno „se svým Otcem. Slovo „jedno“ v tomto kontroverzním textu je řecký výraz  εν – hen. Není to mužská číslovka εἷς – heis – jeden!

Je nespravedlivé, že svědkové Jehovovi jsou někdy v populárních publikacích o Trojici napadáni, protože říkají jen to, co dokonce konzervativní evangeličtí komentátoři připouštějí: „Zdá se, že výraz „ Já a Otec jsme jedno “ znamená mít stejnou vůli, cíl, poslání.

 

Jaká jednota?

Kontext výroku Pána Ježíše jasně naznačuje jednotu myšlení a jednání, a nikoli jednotu bytí, což připouštějí i trinitářští komentátoři. Trinitaristé vytrhávající Písmo z kontextu (např. Jan 10: 30) a zoufale se snaží dokázat pravdivost své doktríny, učení zdůrazňující „rovnost v moci a věčnost tří božských osob“.

 Jak vidíte, Písmo se může očistit od takového falešného učení!

překlad provedl čtenář Milan

Překlad byl vytvořen z článku do polštiny:Ja i Ojciec jedno jesteśmy

Subscribe
Powiadom o

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

2 komentarzy
Od najnowszych
Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze

Zdravím, díky za každý takový článek, který odkrývá neskutečnou lež, která je velice rozšířená.
Když učení trojce vymizí, krásně vystoupí neskutečná láska mezi našim Bohem a jeho synem Ježíšem, kdy oba museli velice trpět, když Ježíš trpěl a umíral za nás všechny.
Dál pokračujte v této práci a ať máte Boží požehnání a vedení.
Zdraví Marek