Czy Pismo Święte uczy o Trójcy

Co mówi tzw. Atanazjańskie wyznanie wiary.

„Bóstwo Ojca i Syna i Ducha Świętego jest jedno, równa jest ich chwała, wspólny majestat….Ojciec jest wszechmocny, Syn jest wszechmocny, Duch Święty jest wszechmocny…. tak więc Ojciec jest Bogiem, Syn jest Bogiem, Duch Święty jest Bogiem. Mimo to nie ma trzech Bogów, tylko jeden jest Bóg. W tej Trójcy nikt nie jest większy ani mniejszy. Natomiast wszystkie trzy osoby są współwieczne i sobie równe.”

Podobno sam Atanazy (biskup, który sformułował to wyznanie), przyznał, że im więcej pisał na temat Trójcy, tym trudniejsze było dla niego jej wyjaśnienie. Dogmat ten stał się jedną z podstawowych nauk większości religii dzisiejszego chrześcijaństwa. Zaaprobowanie tego dogmatu stało się głównym warunkiem przyjęcia do Światowej Rady Kościołów. Miliony ludzi na całym świecie powtarzają swoje wyznanie wiary:

„Wierzę w Ciebie Boże żywy, W Trójcy jedyny, prawdziwy. Wierzę coś objawił Boże, Twe Słowo mylić nie może.

Warto zwrócić uwagę na ostatni wers, który oświadcza: Twe Słowo (czyli PISMO ŚWIĘTE) mylić się nie może.

Czy nie warto sprawdzić czego naucza Słowo Boże na temat Trójcy Świętej?

Zanim to jednak zrobimy zobaczmy jak definiuje Trójcę „Katechizm Kościoła Katolickiego” pod śródtytułem „Formowanie się dogmatu trynitarnego” (wytłuszczenia nasze). Już samo stwierdzenie „formowanie się dogmatu” wskazuje, że nie był on oczywisty w pierwszym wieku.

W paragrafie 250 czytamy „W ciągu pierwszych wieków Kościół starał się wyraźniej sformułować swoją wiarę trynitarną,” – Rodzi się pytanie, czy nie powinna być ona objawiona przez Jezusa lub apostołów?

W paragrafie 251 czytamy „Dla sformułowania dogmatu Trójcy Świętej Kościół musiał rozwinąć własną terminologię za pomocą pojęć filozoficznych: „substancja”, „osoba” lub „hipostaza”, „relacja” itd.” – Dlaczego w Piśmie Świętym nie ma terminologii trynitarnej?

W paragrafie 253 czytamy „Trójca jest jednością. Nie wyznajemy trzech bogów, ale jednego Boga w trzech Osobach: „Trójcę współistotną” . Osoby Boskie nie dzielą między siebie jedynej Boskości, ale każda z nich jest całym Bogiem: „Ojciec jest tym samym, co Syn, Syn tym samym, co Ojciec, Duch Święty tym samym, co Ojciec i Syn, to znaczy jednym Bogiem co do natury„. Czy to rozumiesz? Nie musisz gdyż w książce „W Trójcy Jedyny”, Struart Olyott przyznaje, że definicję Trójcy łatwo jest wypowiedzieć, ale absolutnie nie można jej zrozumieć.

O trójcy cytat

W trójcy Jedyny – Stuart Olyott

Na domiar złego (dla twórców doktryny) Biblia nie wspomina nawet słowem o takim Bogu, a różne wyznania widzą Trójce całkiem inaczej. Wystarczy sprawdzić definicję Trójcy w Kościele Mariawickim.W Wikipedii tak ją opisano:

„Koncepcja ta zakłada, że tak, jak Druga Osoba Trójcy Świętej – Syn Boży wcielił się w Jezusa Chrystusa, tak Bóg Ojciec wcielił się w Maryję, a Duch Święty w Marię Franciszkę Kozłowską*. Mariawici felicjanowscy uznają Jezusa, Maryję oraz Marię Franciszkę Kozłowską za członków Trójcy Świętej wcielonej  …” (*Maria Franciszka Kozłowska to uznana za świętą założycielka i opiekunka mariawityzmu)

 

Pokazuje to, że nawet dzisiaj nie potrafi się ujednolicić tej doktryny.  Te sprzeczności pozostawiamy bez komentarza, zapraszając do wnikliwej analizy Pisma Świętego.