Czy Pismo Święte uczy o Trójcy

Czy wiara w „Trójcę” prowadzi do Boga?

Nie, gdyż trynitarny dogmat jest sprzeczny z tym czego uczy nas o Bogu Biblia. Mało tego, że nigdzie w Piśmie Świętym nie znajdziemy słowa „Trójca”, to nie ma w Słowie Bożym nawet jednego wersetu, który by zawierał chociażby aluzje co do równości i współwieczności rzekomych trzech osób wchodzących w jej skład.

Jak wiemy podejmowano nawet próby sfałszowania Słowa Bożego, żeby taki tekst w Piśmie Świętym się znalazł. Poświadcza to wyraźnie dodanie w starszych przekładach w liście 1Jan 5:7-8 wersetu, rzekomo potwierdzającego tę naukę „Albowiem trzej są, którzy świadczą na niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są” (Biblia Gdańska).

W tzw. Biblii Tysiąclecia wyd. IV wyjaśniono jednak w przypisie do tego wersetu, że brak go w najstarszych rękopisach greckich i w najstarszych przekładach. Dlaczego zatem dodano do Słowa Bożego taki werset? Czyż nie chodziło o uwiarygodnienie jedności trzech osób?

Dlaczego uważamy, że ten dogmat jest szkodliwy?

  • TRÓJCA to BÓG TAJEMNICZY i żadną miarą NIEPOZNAWALNY. Zniechęca takie podejście do poznawania Go. Jest to sprzeczne z tym o czym czytamy w Jana 17:3, a mianowicie, że od poznawania Boga zależy „życie wieczne”. Takie podejście to również prosta droga do ateizmu, agnostycyzmu i platońskiej filozofii.
  • TRÓJCA wypacza rolę SYNA BOŻEGO jako „pośrednika”, i „drogi” prowadzącej do Boga. Jezus jako nierozerwalna część Boga, staje się celem i metą tej drogi. W ten sposób przestaje być pośrednikiem pomiędzy BOGIEM a ludźmi na rzecz Marii. Jest to sprzeczne ze słowami z listu 1 do Tymoteusza 2:5 (BT) czytamy: „Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus”. Co więcej Maria jako że, urodziła BOGA zyskuje tytuł tzw. MATKI BOSKIEJ. Prowadzi to do uznania Marii za bez grzechu poczętej, co z kolei wymusza twierdzenie, że Jezus nie miał przyrodnich braci czy sióstr.
  • TRÓJCA to plagiat POGAŃSKICH WIERZEŃ a nie objawienia BOŻEJ prawdy. W wierzeniach wielu religii istniały od wieków triady bóstw, od czego Izraelici mieli trzymać się z daleka zgodnie chociażby z dziesięciorgiem przykazań.
  • POKŁOSIEM DOGMATU są niebiblijne święta i nauki jak np. „BOŻE NARODZENIE”. Jezus jak również apostołowie nie zachęcali do obchodzenia dnia jego narodzin. Jezus chciał aby Jego uczniowie pamiętający o Nim, obchodzili raz do roku rocznicę Jego śmierci.
  • DOGMAT zaprzecza zaciemnia i wypacza podstawowe znaczenie nauki o ZBAWIENIU I OKUPIE . Jezus jako druga osoba Trójcy nie byłby „odpowiednim” (równoważnym w stosunku do człowieka Adama) okupem, (1 Tymoteusza 2,6). Poza tym, Jezus jako NIEŚMIERTELNY – BÓG nie mógłby umrzeć za nas, aby nas zbawić.
  • TRÓJCA doprowadziła do zapomnieniu o BOGU Izraela, mającego osobiste Imię JAHWE, jedynej i najwyższej Istoty kosztem filozoficznej i niepojętej nauki. W Psalmie Psalm 83:19 (BT) czytamy „Niechaj poznają Ciebie i wiedzą, że tylko Ty, który sam jeden masz Jahwe na imię, jesteś Najwyższy nad całą ziemią
  • TRÓJCA ŚWIĘTA „zaciemnia”  i wypacza obraz Ducha Świętego! Trynitarze zamiast  zgodnie z biblijną radą prosić „o Ducha Świętego” (Jana14:16:17  ), proszą  Ducha Św. jako trzecią osobę  Trójcy.  Ich prośby czy modlitwy „trafiają w próżnię” a przez to nie mogą, korzystać z „mocy z wysokości” (Łukasza24:49) pomagającej walczyć z trudnościami, pokusami czy też potrzebnej w pielęgnowaniu przymiotów chrześcijańskich opisanych w Galatów 5:22,23. Trynitarze narażają się więc na utracenie pomocy od Boga w zmaganiach z niedoskonałością oraz pokusami diabła!
  • TRÓJCA  ograbia nas z daru modlitwy do Ojca! Trynitarze poprzez swoje (niezgodne z biblijnymi wzorcami) modlitwy do Trójjedynego przypominają osoby wysyłające list, ze źle wypisanymi danymi adresata. Czy  taki list może trafić do oczekiwanego odbiorcy?
  • DOGMAT ten wbrew temu co mówił Pan Jezus w Jana 13:34-35, trynitarze uczynili „wyznacznikiem chrześcijańskości danej grupy religijnej czy jednostki„. Niestety działania trynitarzy były na tyle skuteczne, że wmówili to większości chrześcijan, dlatego np. Światowa Rada Kościołów skupiająca chrześcijańskie wyznania – przyjmuje do swego gremium, tylko religie wyznające trynitaryzm! Jest to smutne i absurdalne bo przy takim kryterium nie przyjęto by do Rady,Pana Jezusa oraz zborów pierwszych chrześcijan, którzy nie nauczali o Trójjedynym Bogu. W świetle nauk Pisma Świętego prawdziwymi wyznacznikami chrześcijańskości danej grupy religijnej czy też jednostki jest: WIARA w Mesjasza (Jezusa), ZMARTWYCHWSTANIE,  uznanie BIBLII jako Słowo Boże, MIŁOŚĆ okazywana czynami, CHRZEST przez zanurzenie, EWANGELIZACJA. Ponieważ Pismo Święte nie zawiera nauki trynitarnej, w tej liście charakteryzującej „chrześcijańskość” nie może znaleźć się wiara w Trójcę! (Przyznają to nawet źródła katolickie – zobacz w naszej biblioteczce, na blogu antytrynitarzy, skan książki „1001 Rzeczy, które powinieneś wiedzieć o Biblii. Konkretnie informacja czy Biblia, Pan Jezus i pierwsi chrześcijanie nauczali o Trójcy). Poprzez wmówienie większości tego, że wiara w Trójce jest wyznacznikiem chrześcijańskości, trynitarze niestety usunęli w cień a wręcz, zapomnieli o wymienionych przez nas powyżej prawdziwych biblijnych „wyznacznikach chrześcijańskości”.

Podsumowując: WIERZĄC W TRÓJCĘ nie „czcimy Boga w duchu i w prawdzie”, nie możemy poznać „jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego kogo ON posłał, Jezusa” – a od tego jak głosi Słowo Boże uzależnione jest nasze zbawienie (życie wieczne).

Jak z tego wynika wiara w Trójcę uniemożliwia nasze zbawienie!